Městské muzeum Kožlany

Dr. E. Beneše 2
Kožlany
331 41 Kralovice
+420 373397333
+420 720347390
info@muzeumkozlany.cz , muzeum.kozlany@seznam.cz

ČLÁNKY Z HISTORIE

Hrad Krašov

13.01.2020 20:59
Hrad Krašov   Pro blízkost starobylému hradu Krašova se městečko Kožlany stává stále více výchozím místem pro pěší turistiku spojenou s návštěvou tohoto hradu. Kdysi nedobytného hradu Krašova, stojícího na vysoké skále v tichém údolí zádumčivé Berounky, přístupného z Kožlan čarokrásnou...
  V hlubokém údolí východně od Kožlan nad soutokem Hradeckého potoka (dříve Šípovského, protože pramenil na pozemcích Šipského panství v Šipsku) a Javornice (dříve Kůzovského potoka) se zvedá skalnatý ostroh zvaný Angerbach. Zde stával v dávných dobách hrad, nebo spíš lovecký...

NOBLESNÍ PRVNÍ DÁMA

31.01.2017 17:40

MARTA GOTTWALDOVÁ

31.01.2017 17:39
V dobách husitských válek je městečko Kožlany, pro svoji příznivou polohu na cestě z Prahy do Plzně, opravdu až příliš často obraceno v plén. A to nejen v roce 1424 a 1425, ale i v roce 1430, kdy Kožlany dostávají poslední ránu, když táhne husitské vojsko o velké síle proti...
Kožlanské hrnčírny a hrnčíři   První počátky hrnčířství a výroba hliněných nádob souvisí bezprostředně s přípravou a uchováváním lidské potravy. Je to jedno z nejstarších řemesel, staré jako lidstvo samo. Bylo známo již tisíce let v Babylonii a Egyptě, kde dosáhlo vysoké...
Básník Antonín Šnajdauf   Antonín Šnajdauf se narodil v Kožlanech 12.června 1860, kde jeho rodiče hospodařili na malé usedlosti čp. 12 (dnes dům paní Vaisové). Otec Václav Šnajdaufpocházel ze starého mlynářského rodu ze Šnajdaufojc mlýna pod Čisteckým mostem, kde se roku 1829 rod Šnajdaufů...
Hudební skladatel Antonín Dvořák a Kožlany Jakákoliv souvislost světově známého hudebního skladatele Antonína Dvořáka s městečkem Kožlany se dnes může zdát kožlanským současníkům naprosto nesmyslná a neuvěřitelná. A proto nechme promluvit písemné vzpomínky starých kožlanských pamětníků a osobní...
Historie kožlanské pošty   Bylo to v druhé polovině 19.století, po porážce v prusko-rakouské válce roku 1866, kdy nálada ze strany rakouské státní administrativy byla k různým reformám poněkud vstřícnější, a proto i zřízení pošty v Kožlanech bylo svým způsobem vyjímečné a nevšední. V té době...

Angerbach

19.08.2015 07:41
Angerbach královský a lovecký hrádek u Kožlan   V hlubokém údolí východně od Kožlan nad soutokem Hradeckého potoka (dříve Šípovského, protože pramenil na pozemcích Šipského panství v Šipsku) a Javornice (dříve Kůzovského potoka) se zvedá skalnatý ostroh zvaný Angerbach. Zde stával...
1 | 2 >>